• قبل از ارسال مشکل خود لطفا توجه نمایید

  - قبل از ارسال حتما در انجمن جستجو کنید 
  - حتما عنوان تاپیک خود را مناسب و گویا انتخاب کنید.(عناوین نامناسب: یک مشکل، کمک ، کمک کنید ، و ...)
  - برای رفع مشکل خود،تا جای امکان هر اطلاعاتی که کمک به حل موضوع شما می کند قرار دهید.وقتی سوال شما بد مطرح شود توقع حل مشکل نداشته باشید وقتی اطلاعات ناقص ارایه می دهید.
  - در صورتی که پس از 72 ساعت پاسخی در انجمن دریافت نکردید اقدام به ارسال پست نمایید در غیر این صورت برای بار اول به شما هشدار و در بار دوم دسترسی شما محدود خواهد شد.

18 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. wave2010 2
  • 7 پاسخ
  • 727 بازدید
 2. hozour 3
  • 20 پاسخ
  • 2,530 بازدید
 3. hozour 1

  • 7 پاسخ
  • 389 بازدید
 4. hamed282 3
  • 5 پاسخ
  • 988 بازدید
 5. 741258 2
  • 5 پاسخ
  • 272 بازدید
 6. 741258 3
  • 6 پاسخ
  • 193 بازدید
 7. 741258 1
  • 0 پاسخ
  • 99 بازدید
 8. 741258 1
  • 1 پاسخ
  • 161 بازدید
 9. 741258 5
  • 13 پاسخ
  • 812 بازدید
 10. 741258 1
  • 3 پاسخ
  • 194 بازدید
 11. 741258 2
  • 2 پاسخ
  • 222 بازدید
 12. 741258 1
  • 0 پاسخ
  • 94 بازدید
 13. amirbami 1
  • 1 پاسخ
  • 169 بازدید
 14. khankishpoor 1
  • 1 پاسخ
  • 193 بازدید
 15. 741258 2
  • 4 پاسخ
  • 202 بازدید
 16. hozour 2
  • 3 پاسخ
  • 229 بازدید
 17. hozour 2
  • 3 پاسخ
  • 782 بازدید
 18. hamed282 2
  • 3 پاسخ
  • 249 بازدید